Ters Omuz Protezi

Ters omuz protezi nedir?

Bomba ile yaralanma sonucunda sol kol kemiğinin omuz eklemine yakın bölümü tamamen yok olan 60 yaşındaki hastaya uygulanmış olan ters omuz protezi.

Sağ humerus üst uçta parçalı ve eklem içi kırığı ile birlikte rotator manşet artropatisi olan
72 yaşındaki kadın hastanın ters omuz protezi ameliyatından sonraki röntgeni.

Hangi hastalara ters omuz protezi ameliyatı yapılır?

Ters omuz protezi ameliyatı yapılan hastalarda omuzdaki artroza ilave olarak omuzu hareket ettiren ve rotator manşet adı verilen kasların yırtılması da söz konusudur. Bu duruma rotator manşet artropatisi adı verilir. Bu kasların yırtık olması hem ağrıya hem de omuz hareketlerinde belirgin bir kısıtlanmaya neden olur. Ters omuz protezinin tasarımı bu kasların görevinin protez tarafından yerine getirilmesini sağlar ve hastaların hem ağrısının geçmesi hem de omuz hareketlerindeki kısıtlanmayı ortadan kaldırmak için uygulanır. Ters omuz protez ameliyatı kol kemiğinin (humerus) üst ucunda kırıkla birlikte rotator manşet artropatisi olan hastalarda da uygulanır.