Kemik içi Lipom

Kalkaneusta kemik içi lipom

Lipomlar, genellikle yumuşak dokularda bulunan ancak nadiren kemikte de görülen yağ dokusunun iyi huylu tümörleridir (yağ bezeleri). Kemik içi lipomlar nadir görülen iyi huylu tümörlerdir, ancak bazen belirgin topuk ağrısı yaparlar. Ağrı yapmayan kemik içi lipomlar çoğunlukla başka nedenlerle çekilen röntgen, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen bulunurlar.

40 yaşındaki erkek hastanın ayak röntgeninde kemik içi lipom bir kistik boşluk olarak görülmekte.

Kemiğin içinde lipomlar kemik dokusunun yerini aldıklarından ve yağ dokusu röntgende görünmediğinden ayak röntgenlerinde kemik içi lipomlar içi boş kistik lezyonlar olarak görülürler. Ancak MR’görüntüleme ile lipomlar tam olarak görüntülenebilir.

Bir kemik lezyonunun kesin tanısı ancak histopatolojik inceleme ile mümkün olmakla birlikte kemik içi lipomun röntgen, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleme bulguları tipiktir. Bu nedenle tanı koymak için hastalara biyopsi yapmak gerekmez. Zaten çoğunlukla tesadüfen saptanan lezyonların ve yakınması olmayan hastaların ameliyatı da gerekli değildir.

Solda 43 yaşındaki erkek hastanın ayak röntgeninde kemik içi lipom görülmekte. Ortada aynı ayağın MR’ında lipom belirgin olarak görülmekte. Sağda hastanın geçmeyen topuk-ayak ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesinden ve kistik boşluğun kemik grefti ile doldurulmasından sonraki röntgeni

Kemik içi lipomlar çok nadir olarak kemiği çok incelterek kırılmalarına neden olur. Bu nedenle kalkaneuslarında kemik içi lipom olduğu saptanmış olan hastalar belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve kalkaneusta belirgin kemik kaybı görüldüğünde kırık oluşmadan ameliyat edilmelidirler.

Ameliyat gerektiren diğer hasta grubu ise belirgin topuk ağrısı olan ve diğer yöntemlerle ağrıları geçmeyen hastalardır. Ameliyatta kemiğin içindeki yağ tamamen çıkartılır ve kistik boşluk hastanın vücudunun başka yerinden alınan kemik ile, başka bir insandan alınmış kemik ile ya da sentetik, kemik benzeri yapay bir malzeme ile doldurularak kistik boşluğun doğal kemikle dolması amaçlanır.