Morton Nöroma

Ayak Parmağı Sinirlerinin Sıkışması (Morton Nöroma)

Morton nöroma, ayak parmakları arasındaki sinirlerin ayak tarak kemikleri ile ayak parmaklarının eklem yaptığı düzeyde bası altında kalması sonucunda ortaya çıkan bir dizi belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ayakta başparmak ile küçük parmak dışında kalan ortadaki üç parmakta ve tarak kemiklerine yayılan yanıcı ağrı ve uyuşma ile kendini gösterir .

 Morton nöromanın ayaklarda neden olduğu ağrı ve uyuşmanın yayılımını gösteren şema.
Başparmak ile küçük parmak dışında kalan ortadaki üç parmakta ve tarak kemiklerine yayılan yanıcı ağrı ve uyuşma görülür.

Ameliyat sırasında Morton nöromanın görüntüsü.

Morton nöroma, ayak tarak kemikleri arasından parmaklara uzanan sinir liflerinin sıkışarak ezilmesi ve kalınlaşması sonucunda ortaya çıkar. Morton nöroma en sık olarak üçüncü ile dördüncü parmaklar arasında görülse de, diğer parmaklar arasında da görülebilir. Taban düşüklüğü olan insanlarda basma ve yürüme bozulduğundan sinirlerin ezilmesi ve Morton nöroma oluşması olasılığı daha yüksektir. Ayrıca hastaların %80’i kadındır. Bunun en önemli nedeni yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabı giymektir. Bu tip ayakkabılar bütün vücut ağırlığının tek bir noktaya binmesine neden olarak parmak sinirlerinin sıkışmasına ve ezilmesine yol açmaktadır. Halluks valguslu hastalarda da Morton nöromaya sık rastlanır. Morton nöroma bazen muayene ile rahatlıkla saptanabilir. Parmak arasının elle sıkıştırılmasıyla hem Morton nöroma bir kitle olarak hissedilir, hem de ayak parmaklarında batıcı, yanıcı bir ağrı ortaya çıkarılabilir


Morton nöroma nedeniyle her iki ayağından ameliyat olmuş hastanın ameliyat sonrası ikinci ayda ayaklarının fotoğrafı ve çıkartılarak patolojik incelemeye gönderilen nöromalar. Normalde ip gibi ince olan sinirlerde gelişmiş olan nöromalar çok belirgin.

Morton nöroma klinik tanısını doğrulayan ya da ayırıcı tanıda yardımcı olan bazı inceleme yöntemleri mevcuttur. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile parmaklar arasındaki Morton nöroma kitlesini saptamak mümkündür. Bazen bir ayakta birden çok nöroma olabilir. Morton nöromanın tedavisi cerrahi olarak parmaklara giden sinirin gevşetilmesi, sıkışmaya neden olan dokuların serbestleştirilmesidir. Ayrıca sinir dokusunda belirgin bir kalınlaşma ya da kitle oluşumu varsa, bu kitle de ameliyat ile çıkartılabilir. Ameliyatta ayağın üst tarafında yaklaşık 2 cm lik bir kesi ile yapılır ve genel anestezi gerektirmez. Ameliyattan sonra klinik belirtilerde belirgin bir iyileşme görülür ve hastaların hepsi sonuçtan çok memnun kalırlar. Bu nedenle, yaşı ve hastalık evresi ne olursa olsun Morton nöromalı hastalarda cerrahi tedaviden kaçınılmamalıdır.