Eklem Hastalıklarında Hyaluronik Asit Tedavisi

Dejeneratif artroz (halk arasındaki yaygın deyişiyle kireçlenme) eklemlerdeki kıkırdak dokusunun aşınması sonucunda ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Dejeneratif artroz başta diz ve kalça eklemleri olmak üzere vücuttaki tüm eklemleri etkileyebilir. Fazla kilolar dejeneratif artroz gelişmesindeki en önemli etkenlerden birisidir. Dejeneratif artroz sonucunda eklemlerde gittikçe ilerleyen ve hastanın günlük aktivitelerini engelleyerek yaşam kalitesini bozan ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı gelişir.

Dejeneratif artroz gelişen eklemlerdeki en önemli sorun kıkırdak dokusunun kendi kendine rejenerasyon gücünün yetersiz olması ve artrozla birlikte oluşan hasarı onaramamasıdır. Bunun başlıca nedeni kıkırdak dokusunun yalnızca %2-5’inin kıkırdak üreten hücrelerden oluşmasıdır. Kıkırdak dokusunu üreten kıkırdak hücre sayısı diğer dokular ile karşılaştırıldığında son derece düşüktür. Bu nedenle, dejeneratif artrozlu eklemlerde kıkırdak hücrelerinin üremesi için dışarıdan bir takviyeye gerek vardır.

Hyaluronik asit adı verilen ve insan vücudunda doğal olarak bulunan biyolojik madde eklem sıvısında bolca bulunur. Hyaluronikasitin eklemlerde iki önemli işlevi vardır.Bu fonksiyonlardan birincisi eklem sıvısının kayganlığını arttırmaktır. Böylelikle eklem hareketleri sırasında kıkırdak yüzeyler takılmadan kolaylıkla hareket eder. İkincisi işlev ise kıkırdak hücrelerinin kıkırdak dokusunu üretmesine yardımcı olmasıdır, hyaluronik asit eklem kıkırdağının temel yapı taşlarından birisidir.

 

Enjeksiyon öncesi hazır enjektöründe hyaluronik asit preparatı.

 

Ancak, insan yaşlandıkça hyaluronik asidin moleküler yapısı dolayısıyla kalitesi ve işlevlerini yerine getirme kapasitesi azalır. Bu durum dejeneratif artroz gelişmesindeki en önemli etkenler arasındadır.

Son yıllarda biyoteknolojideki gelişmeler sonucunda hyaluronik asidi doğru moleküler yapısında üretmek mümkün olmuştur. Özellikle dizlerinde erken ve orta evre dejeneratif artrozu olan hastalarda bu hyaluronik asit preparatlarının eklem içi enjeksiyonu hem eklemde kıkırdak yüzeyleri kaplayarak kayganlığı arttırması hem de kıkırdak hücrelerinin kıkırdak üretimini arttırması nedeniyle belirgin yarar sağlamaktadır. Bu enjeksiyon belirli aralıklarla tekrarlanarak elde edilen yarar arttırılabilir ve hastaların uzun süre ağrısız yaşamaları mümkün kılınabilir.

Diz eklemine hyaluronik asit enjeksiyonları hekim tarafından yapılmalıdır. Hyaluronik asit doğal biyolojik bir madde olduğu için hastalarda yan etki görülme olasılığı oldukça azdır ve yararlı etkisi çok kısa zamanda ortaya çıkar.