Halluks Valgus

Halluks valgus nedir?

Halluks valgus ayak başparmağının kendiliğinden ve kalıcı olarak dış yana doğru yönlenmesi, başparmağın tarak kemiği ile eklem yaptığı bölgede, ayağın iç yanında ağrılı bir kemik çıkıntısının oluşması, tarak kemikleri bölgesinde ayağın genişlemesi ile kendini belli eden bir ayak hastalığıdır. Ağrı nedeniyle yürümeyi güçleştirir, ayağın genişlemesi ve kemik çıkıntısı nedeniyle de ayakkabı giymeyi zorlaştırarak insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Basma bozukluğu sonucunda ayak tabanında ağrılı nasır gelişimi görülebilir.

Soldaki resimde her iki ayağında  halluks valgusu bir  kadın hastanın, sağdaki resimde ise sağ ayağında ileri evre halluks valgus’u olan bir erkek hastanın fotoğrafları görülmektedir. 

Halluks valgus kimlerde görülür?

Halluks valgus herkeste görülebilir, kadın erkek ayrımı yapmaz. Bazı insanlarda doğuştan sahip oldukları ve ayağın şekli ile ilgili özelliklerden dolayı halluks valgus’a eğilim vardır. Ancak, dar, sivri burunlu ve topuklu ayakkabıların halluks valgus’a yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle kentlerde yaşayan, sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda çok daha sıklıkla görülür. Yıllarca bu tür ayakkabılar giyen kadınlarda özellikle 40′lı yaşlarda başlayarak ayakkabı kullanımını ve yürümeyi güçleştiren halluks valgus görülme oranı daha yüksektir. Ancak, bazen çok daha genç yaşlarda da görülebilir.

Soldaki resimde ileri evre halluks valguslu bir hastanın ayak altında çıkmış olan ağrılı nasırları, sağdaki resimde ise ileri evre halluks valguslu hastanın parmak üzerinde çıkmış olan ağrılı, ayakkabı giymeyi engelleyen nasırlar görülmektedir.

İleri evre halluks valguslu 54 yaşındaki erkek hastanın bozulmuş yük dağılımı nedeniyle ayak altında çıkmış olan ağrılı nasırları. 

Halluks valgusun tedavisi nedir?

Çift taraflı ileri evre halluks valgusu olan 40 yaşındaki kadın hastanın ayaklarının ameliyat öncesi fotoğrafı ve ameliyat sonrası röntgenleri. Bu hastada çift osteotomi denilen teknik uygulanmış ve çok belirgin bir düzelme elde edilmiştir.

Halluks valgusun ilerlemesini engellemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılan bir takım cihazlar vardır, ama bunlar hastalığı tedavi etmediği gibi genellikle ilerlemesi de engellemez. Halluks valgusun tedavisi ameliyattır.

Özellikle kadınlar arasında bu ameliyatın çok zor olduğu konusunda bir inanç var, bu doğru mu?

Hayır, doğru değil. Günümüzde modern merkezlerde bu ameliyatlar epidural anestezi denilen bir anestezi yöntemiyle yapılmakta ve böylelikle hastaların ameliyat sonrasında da hiç ağrısı olmamaktadır. Hastaların her iki ayağını birlikte ameliyat etmek mümkündür. Hastalar hastanede yalnızca bir gün kalmakta, hemen ertesi günde ev içinde yürümeye başlamaktadırlar. Yaklaşık 20 gün içinde de sokağa çıkabilir hale gelebilirler.

Çift taraflı ileri evre halluks valgusu olan 40 yaşındaki kadın hastanın ayaklarının ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafları ve röntgenleri. İki ayaktaki halluks valgus derecesi farklı olduğundan bu hastada her iki ayakta farklı cerrahi teknikler uygulanmış ve çok belirgin bir düzelme elde edilmiştir.

Nasıl bir ameliyat bu?

Halluks valgus için uygulanan çok sayıda ameliyat yöntemi var. Tek bir ameliyat tekniğini her hastaya uygulamak uygun değildir. Hastaya hangi ameliyatın yapılacağına hastanın yaşı, sosyal durumu, ayağın anatomik özellikleri ve en önemlisi halluks valgusun ne kadar ilerlemiş olduğuna göre karar verilir. Ameliyat öncesi ayağın özellikleri ile birlikte ayakta basarak çekilen röntgenleri üzerinde ölçümler yapılır ve bunların sonucuna göre hastaya en uygun ameliyat yöntemi uygulanır.

Her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir hastanın ameliyat öncesi basarak çekilmiş röntgenleri üzerinde yapılan ölçüm.

Ameliyattan sonra halluks valgus tekrarlar mı?

Hasta için doğru seçilmiş ve doğru uygulanmış bir ameliyat ile kesinlikle tekrarlamaz. Hastalar daha rahatlıkla ayakkabı giyerler ve daha rahat yürürler.

Her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü.

Her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü.