Meralgia Parestetika

Lateral Femoral Kutaneal Sinir Sıkışması (Meralgia Parestetika)

Meralgia parestetika, lateral femoral kutaneal sinir adı verilen sinirin kasık düzeyinde bası altında kalması sonucunda ortaya çıkan bir dizi belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Yalnızca duyusal lifler içeren sinir kasık bağının altından geçerken bası altında kalır. Meralgia parestetika kasık bölgesinde, uyluk dış yan ve ön tarafında uyuşma, karıncalanma ve ağrı ile ortaya çıkar. Ağrı genellikle batıcı, yanıcı özellik taşır ve uyuşukluğa göre çok daha ön plandadır, temasla, yürüme ve gerilme ile artar. Hastalar teması azaltmak için ceplerini boşaltırlar.

 Meralgia parestetikada uyluk dış yan ve ön tarafında uyuşma, karıncalanma ve yanıcı ağrının görüldüğü bölge kırmızı ile işaretlenmiştir.

Meralgia parestetikanın nedenleri arasında obesite, büyük ve sarkık göbek, gebelik, geçirilmiş ameliyat (rahim ameliyatları, kasık fıtığı), tamirci-polis kemeri gibi geniş ve ağır kemer kullanma, tümörler, bölgeye alınan doğrudan darbeler ve zorlu egzersiz sayılabilir. Gençlerde ise dar giysiler ile düşük belli dar kot pantolonlar en sık meralgia parestetika nedenleri arasındadır. Meralgia parestetikada yakınmaların şiddeti sabit değildir, günlere göre değişerek dalgalanır. Fizik muayenede uyluğun yan ve ön tarafında his kaybı ve dokunma ile ortaya çıkan batıcı-yanıcı ağrılar görülür. Sinir ileti çalışmaları ve iğne elektromiyografisinden (EMG) oluşan elektrodiagnostik incelemeler ile de tanı konulabilir. Bu incelemeler ile sinirlerin elektrik iletme gücü ölçülür, böylelikle sinirde bir sıkışma olup olmadığı ve varsa tam hangi seviyede sıkışma olduğu saptanır.

Meralgia parestetikanın tedavisinde öncelikle altta yatan nedenin tedavisi önemlidir. Bunun dışında zayıflama, bol giysiler, kemer değişimi, egzersize ara verme, istirahat, antienflamatuvar ilaç tedavisi, pulse radyofrekans nöromodulasyonu adı verilen fizik tedavi yöntemi, problem bölgesine lokal kortikosteroid enjeksiyonu yapmak ve cerrahi gevşetme tedavi seçenekleri arasındadır. Hastaların giysi, kemer değişimi ve zayıflamaları sonucunda yaklaşık %70’i kendiliğinden iyileşir. İyileşmeyenlere ilk seçenek olarak enjeksiyon yapılır. Tüm bunlarla rahatlamayan hastalar için son seçenek ise ameliyatla sinirin serbestleştirilmesidir.