Aşil Tendon Kopması

Aşil tendonu ayak bileğinin arkasında topuğu bacağın arkasındaki kaslara bağlayan ve yürümede çok önemli bir işlevi olan bile tendondur. Aşil tendonu ayağın ayak bileğinden ileri yönde hareket ettirilmesini sağlar ve bu işlevi nedeniyle yürüme sırasında ayak parmaklarının yerden kesilmesine yardımcı olur. Aşil tendonunun işlevini yerine getiremediği durumlarda parmak ucunda yürümek mümkün değildir.

 

Aşil tendonunun arkadan ve yandan görülüşü 

Aşil tendonu çok kalın ve güçlü bir tendon olmasına karşın bazı insanlarda orta yaşlarda kolaylıkla dejenere olur ve doğal gücünü ve esnekliğini kaybeder. Sağlam haliyle yürürken vücut ağırlığının yaklaşık 4, koşarken vücut ağırlığının yaklaşık 8 katı ağırlığına dayanabilen Aşil tendonu dejenere olduğu durumlarda kolaylıkla yırtılarak kopar. Aşil tendonu dejenerasyonu ve kopması erkeklerde daha sık görülür.

 Aşil tendonunun kopmasının şematik çizimi

Genellikle orta yaşlarda bir bireyin koşarak yapılan bir spor aktivitesi sırasında ayak bileği ile ayağın arka tarafında şiddetli, keskin bir ağrı hissetmesi ve bir kopma sesi duyması her zaman bir Aşil tendonu kopmasını işaret eder. Hastalar genellikle koşarlarken arkadan birisinin ayağına taş attığını hissettiklerini, taşı kimin attığını görmek için arkalarına döndüklerinde hiç kimsenin olmadığını belirtirler. Aşil tendonu kopmasından sonra ağrı ile birlikte belirgin bir yürüme bozukluğu ortaya çıkar.

 

50 yaşında erkek hastanın spor yaparken kopan Aşil tendonun ameliyat görüntüleri. Soldaki fotoğrafta kopmuş olan Aşil tendonu, sağda ise cerrahi olarak onarılan tendon görülmekte.

Aşil tendonu kopmasının tedavisi cerrahi yöntemlerle tendonu onarmaktır. Genellikle ameliyattan sonra 3-4 hafta süreyle dizin altından parmaklara kadar uzanan bir alçı da yapmak gerekir. Ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra hastalar yürümeye başlarlar. Bazı hastalarda ameliyattan sonra ayak bileği eklem hareket açıklığında kısıtlanma olur ve hareketlerin ameliyat öncesi haline dönmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekebilir.