Guyon Kanalı Sendromu

Ulnar Sinirin El Bileğinde Sıkışması (Guyon Kanalı Sendromu)

Guyon kanalı sendromu, ulnar sinirin el bileği düzeyinde bası altında kalması sonucunda ortaya çıkan bir dizi belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ulnar sinirin el bileğin düzeyinde sıkışması elde kolda ortaya çıkan diğer sinir sıkışmalarına göre daha az sıklıkta görülür. Ulnar sinir dirsekten ele doğru ilerlerken el bileğinin avuç içi tarafının dışında Guyon kanalı adı verilen yaklaşık 4 cm uzunluğunda bir aralıktan geçer ve sıkışma bu tünel içinde olur.

Sinir tünelden geçtikten sonra elin yüzük parmağı ile küçük parmağında sonlanır. Guyon kanalı sendromu el bileği çevresindeki eski kırıklar, tünel içinde yer kaplayan kitleler, romatoid artrit gibi bağ dokusu hastalıkları sonucu gelişebilse de hastaların büyük çoğunluğunda belirgin bir neden saptanamaz. El bileğini fazla zorlayıcı hareketler yapanlarda, örneğin çok fazla bisiklete binenlerde sık görülür. Guyon kanalı sendromunun en sık rastlanılan belirtileri ulnar sinirin elde yayılımına uyan bölge olan küçük parmak ile yüzük parmağının yarısında uyuşma, ağrı ve duyu kaybıdır. Ayrıca eli hareket ettiren kasların büyük bir kısmına beyinden gelen motor emirleri de iletir. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde elde motor becerilerde de kayıplar olur, el kasları zayıflar ve el sakarlaşır.

Ulnar sinirin elde yayılımına uyan bölge kırmızı renk ile gösterilmiştir. Guyon kanalı sendromunda el bileğinde sinir sıkışması olunca elde küçük parmak ile yüzük parmağının yarısında uyuşma, ağrı ve duyu kaybı ortaya çıkar.

Ayrıca el bileğinin iç tarafında da ağrı ve hassasiyet görülebilir. Hastalığın ileri evrelerinde sinirin ciddi bası altında kaldığı durumlarda elin avuç içi tarafında küçük parmak ve yüzük parmaklarının hemen gerisinde de ağrı ile elde güç ve beceri kaybı ortaya çıkar ve bu bölgede kas zayıflaması görülür. İleri evrelerde elde başparmak ile işaret parmağı arasındaki kasta da belirgin zayıflama görülür.

Guyon kanalı sendromu en sık olarak 30-60 yaşları arasındaki erkeklerde görülür. Ama kadınlarda da rastlanmaktadır. Guyon kanalı sendromu tanısı, hastanın öyküsüyle birlikte fizik muayenesi sonucunda konulan klinik bir tanıdır. Tanıda Tinel testi önemlidir, sinirin el bileğindeki olası sıkışma bölgesinde sinirin üzerine parmakla vurulur. Sinirin duyusunu sağladığı bölgeye yayılan bir karıncalanma duygusunun ya da elektrik çarpma hissinin hasta tarafından algılanması testin pozitif olduğu anlamına gelir.

Guyon kanalı sendromunun klinik tanısını doğrulayan ya da ayırıcı tanıda yardımcı olan bazı inceleme yöntemleri mevcuttur. Guyon kanalı sendromunun standart inceleme yöntemi, sinir ileti çalışmaları ve iğne elektromiyografisinden (EMG) oluşan elektrodiagnostik incelemelerdir. Bu incelemeler ile sinirlerin elektrik iletme gücü ölçülür, böylelikle sinirde bir sıkışma olup olmadığı ve varsa tam hangi seviyede sıkışma olduğu saptanır. Sinirin sıkışma seviyesinin belirlenmesi önemlidir, çünkü ulnar sinir çoğunlukla dirsek bölgesinde sıkışır ve bu çeşit sıkışmaların tedavisi farklıdır [Bakınız: Ulnar Sinirin Dirsekte Sıkışması (Kübital Tünel Sendromu)].

Guyon kanalı sendromunun tedavisi cerrahi olarak ulnar sinirin el bileğinde gevşetilmesi, sıkışmaya neden olan dokuların serbestleştirilmesidir. Ameliyat el bileğinin iç tarafında yaklaşık 1 cmlik bir kesi ile yapılır ve genel anestezi gerektirmez.

Guyon kanalında ulnar sinir sıkışması olan hastada sıkışıklığın giderilmesinden sonra rahatlamış sinir ve dalları görülmekte.

Ameliyattan hemen sonra hastaların tümünde belirtilerin tümü hemen geçer ve hastalar belirgin olarak rahatlarlar. Sonucu etkileyen faktörler arasında hastanın yaşı, hastalık öyküsünün süresi ve ameliyat öncesi belirtilerin şiddeti önemlidir. Hasta yaşının ilerlemesiyle, özellikle 65 yaşından sonra, belirtilerde ve el fonksiyonlarında sağlanan iyileşme azalabilmektedir. Hastalığın ileri evrelerinde sıkışma nedeniyle sinirde hücre ölümü olabildiğinden, Guyon kanalı sendromu tanısı konulduktan sonra en kısa zamanda ameliyat olunmalıdır. Ancak 70 yaşından yaşlı hastalarda dahi klinik belirtilerde belirgin bir iyileşme görülür ve hastaların hemen hepsi sonuçtan çok memnun kalırlar. Bu nedenle, yaşı ve hastalık evresi ne olursa olsun Guyon kanalı sendromlu hastalarda cerrahi tedaviden kaçınılmamalıdır.