Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Yayınlar ve Makaleler

1. The carpal tunnel syndrome is a bilateral disorder

2. Neurolysis for failed tarsal tunnel surgery.

3. Karpal Tünel Sendromu

4. Subcutaneous anterior transposition of the ulnar nerve in cubital tunnel syndrome.

5. Karpal tünel sendromu cerrahisinde başarısızlık nedenleri ve revizyon sonuçları

6. Karpal tünel sendromunda manyetik rezonans görüntülemenin yeri: Klinik, elektrodiagnostik ve ameliyat bulguları ile karşılaştırma ve evrelendirme

7. İdiyopatik karpal tünel sendromlu hastalarda transvers karpal ligaman ve fleksör tenosinovyum örneklerinde histopatolojik çalışma

8. Recurrent Metacarpal Enchondroma Treated With Strut Allograft: 14-year Follow-up.

9. Unilateral carpal tunnel syndrome caused by an occult ganglion in the carpal tunnel: a report of two cases.

10. Bifid median nerve causing carpal tunnel syndrome: MRI and surgical correlation.

11. Unilateral carpal tunnel syndrome caused by an occult palmar lipoma.

12. Retrosternal displacement of the clavicle after medial physeal fracture in an adolescent: MRI.

13. Resection arthroplasty for Mason type III radial head fractures yield good clinical but poor radiological results in the long term.

14. Surgery is not always necessary in intraosseous lipoma

15. Flexor tenosynovitis caused by Mycobacterium bovis: A case report.

16. Brodie’s abscess of the cuboid bone: A case repor

17. Complications associated with surgically treated hip fractures in children

18. Single stage surgical correction of congenital vertical talus by complete subtalar release and peritalar reduction by using the Cincinnati incision.

19. Natural history of paediatric intervertebral disc calcification

20. Comparison of the soft tissue release methods in idiopathic clufoot

21. Iatrogenic spondylodiscitis. Case report and review of literature.

22. Bilateral discoid medial menisci: An adult patient with symmetrical radial tears in both knees.

23. Primary spinal column sarcomas

24. Pigmented villonodular tenosynovitis at wrist: Presentation of two cases reports

25. Median sinirin lipofibromatöz hamartomu

26. Karpal skafoidin ayrışmış kırıklarında Herbert-Whipple vidası ile primer tespit

27. Trendelenburg yürüyüşü ve trokanterik ilerletme ile tedavisi

28. Metatarsus varus deformitesi ve metatarsal osteotomi ile tedavisi

29. Çocuklarda önkol deformite ve kısalıklarının distraksiyon osteogenesisi ile düzeltilmesi

30. Spastik serebral palsili hastaların alt ekstremitelerde tek aşamalı çok seviyeli kas-tendon cerrahisi sonuçları

31. Uylukta primer dev hidatik kist

32. Pemberton perikapsüler osteotomisinde femur başının örtünmesi yeterli oluyor mu? Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi rekonstrüksiyonu ile değerlendirme

33. Konjenital radius başı çıkığı

34. Paralitik planovalgus deformitesinin Dennyson-Fulford subtalar ekstra-artiküler artrodez yöntemiyle tedavisi ve ayak diziliminin değerlendirilmesi